Regels

Algemene regels 

  • Niet schelden
  • Niet vragen om oudste, co-leider of leider te worden
  • Bij elke clanwar meedoen 
  • 300 doneren per twee weken 
  • Doneer ratio van 1:1

Clanwars regels

  • Alleen tovernaars vanaf level 4 doneren
  • Bij je aangewezen tegenstander mag je maximaal 5 erboven of beneden zitten om aan te vallen
  • NOOIT een dorp aanvallen dat al is vernietigd (dat 3 sterren heeft)